(UN)CERTAINTY: Een heroverweging van onze overtuigingen door kunst te ervaren

‘Uitstel van oordelen’ is een staat van zijn waarin we ons in een sfeer van onzekerheid bevinden, zonder iets in ons wezen te bevestigen of te ontkennen. Het loslaten van wat als normaal werd beschouwd, heeft de overhand en doet ons alles in twijfel trekken. Onze gebruikelijke kijk op de wereld is veranderd. Dit fenomeen staat bekend als Epoché (Gr. Ἐποχή), onttrokken uit de oud-Griekse Hellenistische filosofie. Dit oud filosofisch principe biedt een goed raamwerk om te kijken naar hoe wij de pandemie van 2020 en de noodgedwongen opgelegde sociaal en fysieke afzondering hebben ervaren. Veel van onze zekerheden, de dingen die we gewend waren, en in zekere mate onze waarden en normen zijn we in twijfel gaan trekken en hun belang in waarde opnieuw gaan afwegen. Een herwaardering van wat daadwerkelijk belangrijk is en hoe we samen verder willen.

Met deze ‘vernietiging van onze zekerheden’ vonden ook kunstenaars zich geconfronteerd. Deze confrontatie had en heeft direct verband met onzekerheden van wat deze nieuwe situatie betekent voor hun kunstpraktijk nu en in de toekomst, en strekt zich tegelijk veel verder uit dan dat. Opgesloten tussen de vier muren van huis en studio in Rio, een berggebied boven Tokyo, New York, L.A. of Berlijn, en in België en Nederland bevroegen de kunstenaars uit (UN)CERTAINTY ieder op hun eigen manier de impact van de wereldwijde pandemie op de werkelijkheid zoals wij die voor als vanzelfsprekend aannamen.

Echter, elke uitdaging kan ook worden opgevat als een kans. Dit bood hen de gelegenheid om hun bestaande overtuigingen tegen het licht te houden, opnieuw te evalueren en hieruit ook nieuwe waarden en uitgangspunten te vormen. Vanuit hun passie en in weerwil van wat het effect van deze tijd van opgelegde afzondering ook op hen had kunnen hebben, zijn zij hier elk op eigen wijze mee omgegaan.

Deze periode heeft niet alleen gevolgen voor de kunstwereld, maar voor ons allemaal. Door onszelf in twijfel te trekken en in onzekerheid te bevinden, realiseren we ons wat belangrijk is en wat we als vanzelfsprekend beschouwen. Zo’n lange tijd op jezelf teruggeworpen zijn en in opgelegde afzondering leven, bracht velen van ons ertoe de confrontatie aan te gaan met de noodzakelijke erkenning van wat de cruciale waarden daadwerkelijk zijn.

(UN)CERTAINTY biedt ons een gelegenheid tot reflectie in beeld en tekst op deze waarden door de ogen van de kunstenaars en hoe zij dit alles beleefden.

Curated by Kseniia Komarova en Matteo Manfrin.

           

                                                                                                                                                            (UN)CERTAINTY Catalogue

 

                                                                                                                                                           

Artworks

Share