Over ons

Frank Taal Galerie opende haar deuren aan de Van Speykstraat in Rotterdam op 16 oktober 2010. De drijvende krachten achter de galerie zijn Frank Taal en Hans Franke.

 

 

The Story

Frank Taal studeerde eerst Sociologie aan de Erasmus Universiteit, waar hij Hans Franke leerde kennen tijdens een bokstraining op Woudestein. Hij studeerde af als S & O Psycholoog in Leiden, maar bleef in Rotterdam wonen. In 2001 startte hij zijn eerste ‘galerie’: De Aanschouw. Een vitrine aan oud journalistencafé De Schouw op de Witte de Withstraat, waar vroeger de voorpagina van de krant werd opgehangen, werd een kunsttoonplaats met elke week een opening van een expositie, waarbij een kunstenaar een werk in situ toont dat een week lang 24 uur per dag is te zien. Hij maakte daar 547 tentoonstellingen. De Aanschouw is een begrip geworden en nog altijd is er elke week een ‘wissel’ met werk van een nieuwe kunstenaar. In 2010 startte hij samen met Leo de Bie Frank Taal Galerie. Op 1 januari 2019 werd Hans Franke vanuit een oude vriendschap zijn nieuwe partner in de galerie.

 

Hans Franke

 

Hans Franke woonde en studeerde lang in Rotterdam, waar hij zich vooral bekwaamde als taxichauffeur, en afstudeerde aan de Erasmus Universiteit bij Rechten en Bedrijfskunde. In 1998 maakte hij een kort uitstapje, van een jaar of negen, naar Amsterdam, waar hij als corporate finance advocaat en belangenbehartiger woonde en werkte. Na die jaren heeft hij zich parttime en later ook fulltime gewijd aan het ontwikkelen van nieuwe financiële producten, businessplannen en samenwerkingsverbanden. Daarbij heeft hij zich in het bijzonder ingezet voor een duurzame wereld en het financieren van projecten op het gebied van bosbouw, zonne-energie en seniorenhuisvesting. Eerdere succesvolle ondernemingen zijn RAW Idea (Tanaruz) en Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI). Om samen met Frank de wereld een beetje mooier te willen maken en op zoek naar synergie tussen hun verschillende werelden, werd hij per 2019 vennoot in Frank Taal Galerie.

 

FRANK TAAL

Artistiek leider

 

 

 

 

HANS FRANKE

Zakelijk leider

 

 

 

 

Frank Taal Galerie

Frank Taal galerie is een eigentijdse Rotterdamse galerie in Hedendaagse kunst met een internationale programmering die haar kunstenaars nationaal en internationaal uitdraagt vanuit een binnenstedelijke setting. Openheid, nieuwe verbindingen leggen en transparantie in klare taal zijn kernwaarden voor de galerie. Met een scherp oog voor kwaliteit, veel waarde hechtend aan concept, sterke beelden en grote vaardigheid kiest zij haar kunstenaars. Belangrijk is ook het persoonlijk contact met en de gedrevenheid van de kunstenaar. Zonder uitzondering zijn het kunstenaars die in de wereld staan en beeldend het verhaal vertellen dat gehoord moet worden en inspireren tot nieuwe gedachten. En dat mag rauw en schurend zijn.

In elke presentatie ligt de nadruk op de totaalbenadering van de tentoonstelling. Deze kan liggen in de prefecte harmonie of de combinatie van spannende tegenstellingen.

Frank Taal galerie is onderdeel van de KunstKoopregeling

 

Met de KunstKoop van het Mondriaan Fonds kunnen particulieren hedendaagse kunst en vormgeving op afbetaling kopen bij ruim 120 galeries verspreid over Nederland zonder dat zij rente hoeven te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. Voor meer informatie, bezoek www.kunstkoop.nl

 

 

 

Galerie Frank Taal houdt zich aan de Galerie Fair Practice Code
 

De code:

1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.

2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).

6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.

9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten. *bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen. Zie ook: https://www.mondriaanfonds.nl/gallery-fair-practice-code/