Start Date

Mar 19, 2022

End Date

Apr 30, 2022

A Standstill - we're just obvious - Solo - Tom Woestenborghs

Hoe ziet de volmaakte hoveling, Gentleman of Lady er vandaag uit? Met een reeks societyfiguren borduurt de Belgische kunstenaar Tom Woestenborghs verder op dit fascinerend genre uit de beeldcultuur.

Binnen de huiselijke coulissen registreert Tom Woestenborghs de finale opsmuk van zijn personages alvorens ze de arena van een feest zullen betreden. Dat drempelmoment, de verwachting van wat komt, heeft de kunstenaar majestueus vastgelegd. Het is een cocktail van verlangens en projecties met een lichtjes verdrongen spanning. Zal men straks (bij ‘les autres’) de formele en onuitgesproken codes wel kunnen inlossen? Wordt het een ‘paradis’ of eerder ‘l’enfer? Kunnen we überhaupt ooit wel voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij? Of, onszelf? In deze portretten speelt gelijkenis een rol - sowieso, maar dat is ondergeschikt aan de condition humaine die de kunstenaar in beeld wenst te brengen.

Tom Woestenborghs transformeert de vluchtigheid van het snapshot stapsgewijs om tot een pose met statuur. Om dat te bereiken werkt de kunstenaar heel doordacht en jongleert hij met drie verschillende beeldkaders: close-up, medium en full shot. Elk sujet uit deze reeks is ook consequent drieledig en bestaat uit een glamoureus portret; een intieme voorstelling van hetzelfde model en een geabstraheerd detail uit het bijhorende interieur. Het referentiekader van de schilderkunst verrijkt hij bovendien met fotografische en cinematografische karakteristieken. Zijn creatieproces en eindresultaat is een kruisbestuiving van analoge en digitale karakteristieken.

Tom situeert de horizonlijn en het knooppunt van de vluchtlijnen ter hoogte van spannende lichamelijke zones. Vernuftig speelt hij met het perspectief en sluw stuurt, prikkelt en vertraagt hij onze blik. Zonder afleidende beeldelementen op de achtergrond en door de krappe kadrering van het model is er vaak geen ontkomen aan: elke kijker wordt een voyeur. Ondanks de flirt met clichébeelden uit mannenbladen en vrouwenglossy’s zijn de personages nooit passieve modellen of generalisaties, maar persoonlijkheden. Het zijn mederegisseurs. Vrienden zelfs, zodat het creatieproces interactief verloopt. Pivoterend rond intimiteit en privacy onthult of verhult elk model zich bewust aan de ogen van de buitenwereld.

Zo ontstaat een betekenisvol ensemble dat de hippe maatschappelijke status van elk personage apart onderstreept. Steeds lijkt de geportretteerde zich ook terdege bewust te zijn van de vrijheden of beperkingen van het eigen gender, de sociale-economische klasse waar ze toe behoren en de eventuele privileges die eraan gekoppeld zijn. In dit geësthetiseerd antropologisch onderzoek van Tom Woestenborghs keert de ultieme vraag van bij de aanvang als een echo terug. Wanneer voldoen we aan onze persoonlijke of maatschappelijke verwachtingen?

-Stef Van Bellingen

Tentoonstellingsbegeleiding A Standstill - we're just obvious

CV Tom Woestenborghs

 

 

 

 

Artworks

Share