Erik Sep

Erik Sep

Erik Sep (1976) Stadskunstenaar Dordrecht 2019-2020

 

Neurotopia

 

Erik Sep verbeeldt met zijn miniatuurstad ‘Neurotopia’ de maakbaarheid van ons bestaan. Door onze zichtbare wereld te herscheppen opent hij bij de kijker een deur naar een parallelle wereld. De wereld zoals we hem kennen is nooit ver weg in zijn stad. Echter in Neurotopia zijn constructies en verhoudingen mogelijk, die in werkelijkheid onuitvoerbaar zijn en niet zouden passen op één menselijke maat.

 

Afgelopen 16 september 2016 opende Neurotopia officieel haar poorten op een nieuwe unieke plek; midden in de stad Rotterdam in een voormalige slagerij. De zomer van 2016 heeft Erik Sep gewijd aan het installeren van een nieuw vertrekpunt van waaruit hij de komende periode zijn stad verder ontwikkelt. Op Art Rotterdam 2017 presenteert Galerie Frank Taal met trots diverse sculpturen uit Erik Seps project Neurotopia.

 

Als in een echte stad is in Neurotopia een permanent proces van bouwen, slopen, reorganiseren en herontwikkeling te zien. Kenmerkend hierbij is dat inventief gebruik gemaakt wordt van zeer uiteenlopende materialen. Er wordt continue gezocht naar nieuwe bouwstenen en toepassingen, maar bovenal naar nieuwe opvattingen die Erik Sep deelt met de kijker. Daarbij ontstaan telkens nieuwe vragen en dilemma’s die hem blijven uitdagen om het project te continueren.

 

Dit proces is nu 14 jaar gaande waardoor de stad een specifieke identiteit heeft kunnen ontwikkelen. De sporen van de tijd zijn zichtbaar geworden en medebepalend voor die identiteit.

 

Elk gebouw heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Soms is er sprake van vermenging of stapeling van deze geschiedenissen, bijvoorbeeld wanneer een al eerder gemaakt gebouw gerecycled wordt in een ander gebouw. Soms verloopt het proces razendsnel, dan weer tergend langzaam. De uitkomst is vooraf nooit zeker.

 

Met de keuze zich over te leveren aan zo’n tijdrovende ontwikkeling worstelt Sep zich tijdelijk los van de vluchtige wereld waarin wij leven. Dat is waarom architectuur hem bijzonder interesseert: ze maakt over een langere periode zichtbaar dat niets vast ligt in de alsmaar veranderende wereld. Architectuur toont waaraan de mens op dat moment behoefte heeft, maar tegelijk creëert ze zelf deze behoefte.

 

Sculpturen

 

In Neurotopia laat Sep zien dat er alternatieven zijn voor de manier waarop de wereld is ingericht. De veranderlijkheid van Neurotopia uit zich in het bieden van de mogelijkheid tot aankoop van een enkel gebouw uit de stad. Het gebouw wordt bij aankoop uit het kavel getild en als zelfstandige sculptuur krijgt het gebouw een sokkel op maat in de vorm van het kavel. Daarbij wordt een genummerd echtheidscertificaat geleverd in de vorm van een gezeefdrukte stadsplattegrond van Neurotopia .

 

Het vrijgekomen kavel in de stad biedt weer een nieuwe kans voor ontwikkeling.

 

CV Erik Sep

Website Neurotopia

Portfolio Erik Sep Art Rotterdam 2020

Portfolio work Strietwer 2019

Portfolio Erik Sep Art Rotterdam 2017

Portfolio Neurotopia
Artikel AD - Erik Sep Stadskunstenaar Dordrecht
Review in Palet - Ronald Ruseler - dank aan Mondriaanfonds

Kunstbeeld Erik Sep by Tessa Verheul

HIGHLIGHTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artworks