Try Your Luck

€3,500.00

2021

Oil paint, glass, tape, aluminium, wood

84 x 108 cm

Met dit onvolledige en mysterieuze schilderij, waarop driecijferige nummers staan, die alle worpen van drie dobbelstenen verbeelden, zouden we de toekomst kunnen voorspellen. Hetzij door de tijd, hetzij door hen die belang hebben bij onze onwetendheid is het tot nu toe niet gelukt om de verloren codex, of de verborgen handleiding met voorspellingen, vragen en antwoorden terug te vinden. Maar als het ons lukt om de dissonante data opnieuw samen te stellen, dan zullen we de toekomst kunnen herscheppen, nog zonder te weten hoe het precies werkt, maar wel al met alle mogelijkheden die er in de raadselachtige nummers verborgen liggen, waardoor onze kracht in de toekomst zal toenemen.

 

With this incomplete and mysterious painting, which has three-digit numbers representing all three dice rolls, we could predict the future. Whether through time or by those who have an interest in our ignorance, no one has yet been able to retrieve the lost codex, or the hidden manual of predictions, questions, and answers. But if we manage to recreate the discordant data, we'll be able to recreate the future, not yet knowing exactly how it works, but with all the possibilities hidden in the puzzling numbers, allowing our strength in will increase in the future.

Share