True Image

€800.00

2020

Oil paint, papier, letraset, linen, wood

14 x 18 cm

The Divine Nature Of Painting

The Acheiropoieta, Images Not Made By Hands. / Mandylion of Genoa, Constantinopel, vroeg dertiende eeuw. / The Images of Saint Luke. / Geen beweging; geen diepte; geen illusie of wat dan ook: het heilige. / Het laat niet onze wereld zien, maar de wereld na de Parousia, de wereld na de achtste dag, de wereld die komt. / Het verdwijnpunt is niet de horizon, maar het hart van de kijker. En daarom ziet de kijker niet het beeld, maar beschouwt het beeld de kijker.

 

The Divine Nature Of Painting

The Acheiropoieta, Images Not Made By Hands. / Mandylion of Genoa, Constantinople, early thirteenth century. / The Images of Saint Luke. / No movement; no depth; no illusion or anything: the sacred. / It shows not our world, but the world after the Parousia, the world after the eighth day, the world to come. / The vanishing point is not the horizon, but the heart of the viewer. And therefore the viewer does not see the image, but the image considers the viewer.

Share