Start Date

Jan 10, 2014

End Date

Feb 14, 2014

If Paradise Is Half As Nice 2 - Leipzig

Willem Besselink, Ties ten Bosch, Daan Botlek, Bram Braam en Pim Palsgraaf hebben hun paradijs gevonden in Leipzig.

Vijf jonge kunstenaars trokken in de nazomer van 2013 op eigen initiatief naar Leipzig om aldaar deze historische stad te onderwerpen aan hun artistieke onderzoek.  Een werkperiode van anderhalve maand in een in 1900 verlaten en vervallen kazernecomplex resulteerde in een prachtige tentoonstelling in situ. Alle werken zijn ter plaatse tot stand gekomen met materialen die daar voorhanden waren. Met trots presenteren Leo de Bie en Frank Taal nu If paradise is half as nice 2 in hun galerie in de Van Speykstraat in Rotterdam

Leipzig beleefde ten tijde van de industriële revolutie een periode van grote welvaart en dreef wereldwijd handel. Het inwonertal verviervoudigde en rond WO II was Leipzig met 750.000 inwoners de vijfde stad van Duitsland.

Desondanks heeft de val van de muur – die óók in Leipzig was geïnitieerd – ervoor gezorgd dat de stad leegliep en de industrie sneller verdween dan ze ooit gekomen was.

Zowel deze dramatische daling van het inwonertal als de verwaarlozing van het industrieel erfgoed inspireerde de kunstenaars tot het zich voor de duur van een maand toe-eigenen van één van de vele verlaten fabriekspanden.
Deze onherbergzame plek was de ideale locatie om als atelier en tentoonstellingsruimte te gebruiken en bood ondanks – of misschien wel dankzij – de Spartaanse omstandigheden, volledige vrijheid.

De nieuwe werken die zij daar hebben gemaakt tonen hoe een groep kunstenaars zich kan laten inspireren door een ongebruikelijke omgeving, het gebouw en de individuele kunstenaars onderling. De opmerkelijke samenwerking tussen deze kunstenaars bleek door de situatie waarin ze zich bevonden een logische stap en zorgde voor een spannende tentoonstelling ter plaatse. Na een eerdere expositie in Berlijn is de tentoonstelling vanaf 10 januari te bezichtigen in Galerie Frank Taal.

Tegelijkertijd zal hun speurtocht door de voormalige industriegebouwen van Leipzig, hun bevindingen, werkwijze en het gebouw waarin ze uiteindelijk terechtkwamen als documentatie te zien zijn in Next Door Art Space, de inpandige nieuwe projectruimte in Galerie Frank Taal


 

Trendbeheer review

Blikvangen review

Lost Painters review

If Paradise is Half as Nice website