Start Date

Sep 16, 2016

End Date

Sep 30, 2016

Artists

Erik Sep

Neurotopia - Erik Sep in de Van Speyk nr. 192

Feestelijke opening vrijdag 16 september van 5 - 21 uur
locatie: Van Speykstraat 192

Openingswoord door Kas Oosterhuis, director ONL, professor hyperbody TU Delft

Op 16 september opent Neurotopia officieel haar poorten op een nieuwe unieke plek; midden in de stad Rotterdam in een voormalige slagerij. De zomer van 2016 heeft Erik Sep gewijd aan het installeren van een nieuw vertrekpunt van waaruit hij de komende periode zijn stad verder ontwikkelt.

Op uitnodiging van stadscuratoren Erik Sep en Frank Taal ontwikkelen TU Delft graduates Arwin Hidding en Ralph Cloot, onder supervisie van gerenommeerd architect Kas Oosterhuis, director ONL, professor hyperbody TU Delft, een ontwerp dat de relatie zal aangaan met gebouwen / sculpturen die hun kavel belenden. Met de opening van Neurotopia wordt ook hun stadssculptuur voor het eerst getoond.

NEUROTOPIA

Erik Sep verbeeldt met zijn miniatuurstad ‘Neurotopia’ de maakbaarheid van ons bestaan. Door onze zichtbare wereld te herscheppen opent hij bij de kijker een deur naar een parallelle wereld. De wereld zoals we hem kennen is nooit ver weg in zijn stad. Echter in Neurotopia zijn constructies en verhoudingen mogelijk, die in werkelijkheid onuitvoerbaar zijn en niet zouden passen op één menselijke maat.

Als in een echte stad is in Neurotopia een permanent proces van bouwen, slopen, reorganiseren en herontwikkeling te zien. Kenmerkend hierbij is dat inventief gebruik gemaakt wordt van zeer uiteenlopende materialen. Er wordt continue gezocht naar nieuwe bouwstenen en toepassingen, maar bovenal naar nieuwe opvattingen die Erik Sep deelt met de kijker. Daarbij ontstaan telkens nieuwe vragen en dilemma’s die hem blijven uitdagen om het project te continueren.

Dit proces is nu elf jaar gaande waardoor de stad een specifieke identiteit heeft kunnen ontwikkelen. De sporen van de tijd zijn zichtbaar geworden en medebepalend voor die identiteit.
Elk gebouw heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Soms is er sprake van vermenging of stapeling van deze geschiedenissen, bijvoorbeeld wanneer een al eerder gemaakt gebouw gerecycled wordt in een ander gebouw. Soms verloopt het proces razendsnel, dan weer tergend langzaam. De uitkomst is vooraf nooit zeker.

Met de keuze zich over te leveren aan zo’n tijdrovende ontwikkeling worstelt Sep zich tijdelijk los van de vluchtige wereld waarin wij leven. Dat is waarom architectuur hem bijzonder interesseert: ze maakt over een langere periode zichtbaar dat niets vast ligt in de alsmaar veranderende wereld. Architectuur toont waaraan de mens op dat moment behoefte heeft, maar tegelijk creëert ze zelf deze behoefte.

In Neurotopia laat Sep zien dat er alternatieven zijn voor de manier waarop de wereld is ingericht.
De veranderlijkheid van Neurotopia uit zich in het bieden van de mogelijkheid tot aankoop van een enkel gebouw uit de stad. Het gebouw wordt bij aankoop uit het kavel getild en als zelfstandige sculptuur krijgt het gebouw een sokkel op maat in de vorm van het kavel. Daarbij wordt een genummerd echtheidscertificaat geleverd in de vorm van een gezeefdrukte stadsplattegrond van Neurotopia .

Het vrijgekomen kavel in de stad biedt weer een nieuwe kans voor ontwikkeling.

//

Het kavel dat onder de hoede is genomen door de TU Delft graduates Arwin Hidding en Ralph Cloot is een project voortgekomen uit het onderzoeksgebied Hyperbody. Binnen de afdeling Hyperbody werkt men met geïnformeerde architectuur waarbij topologische berekeningen aan de basis liggen van het ontwerp.

Gebouwen staan niet los van hun omgeving en juist de specifieke locatie van een gebouw kan een relatie aangaan met het ontwerp van het gebouw. De master studenten hebben een verkenning gedaan naar deze mogelijke relaties met de omgeving en welke zij als ontwerpers willen gebruiken of inzetten. Dit onderzochten zij door de relaties te vertalen naar berekeningen die door computersimulaties worden uitgewerkt. Door vele simulaties en mogelijkheden te stapelen ontstaat een gelaagd patroon dat het uitgangspunt vormt voor de structuur van het gebouw.

Dit patroon hebben de studenten uitgewerkt tot een architectonisch ontwerp dat middels een CNC frees tot een stadssculptuur is gemaakt. Met de plaatsing van het kavel zullen Arwin Hidding en Ralph Cloot ook Neurotopiaan worden.

Dit project bevraagd de relaties die een gebouw kan aangaan met zijn omgeving en stimuleert Erik Sep verder om nieuwe vragen te stellen over Neurotopia.

Hyperbody graduate students Ralph Cloot and Arwin Hidding in collaboration with Sina Mostafavi and supervised by Kas Oosterhuis design a building for Neurotopia


Portfolio Neurotopia