Staalman

€750.00

2020

Found object and framed text

Object: 74,5 x 8,3 x 8,3 cm 
Framed text: 21 x 30 cm

€750

Horden kobolden belagen hem. Zij willen hem vernietigen om ruimte te maken voor een snelweg, lopend van hun tinmijnen naar de stad Moordam, een belangrijk handelsknooppunt. Hij, gesmeed uit één stuk door zijn moeder de maan, is echter niet kapot te krijgen. Na een dagenlange, vergeefse belegering wordt hem een voorstel gedaan door de leider van de aardmannetjes: een deel van hun omzet in ruil voor zijn medewerking. Hij gaat akkoord. Langzaam schuift hij opzij. Met zijn afkoopsom schaft hij een mensenhart aan. Dat plaatst hij in zijn borst, om het daar te voelen kloppen en te weten: ik leef!

Share