Start Date

May 22, 2015

End Date

Jun 27, 2015

Artists

Erik Sep

Neurotopia - solotentoonstelling Erik Sep

Neurotopia

Erik Sep verbeeldt met zijn miniatuurstad ‘Neurotopia’ de maakbaarheid van ons bestaan. Door onze zichtbare wereld te herscheppen opent hij bij de kijker een deur naar een parallelle wereld. De wereld zoals we hem kennen is nooit ver weg in zijn stad. Echter in Neurotopia zijn constructies en verhoudingen mogelijk, die in werkelijkheid onuitvoerbaar zijn en niet zouden passen op één menselijke maat.

Als in een echte stad is in Neurotopia een permanent proces van bouwen, slopen, reorganiseren en herontwikkeling te zien. Kenmerkend hierbij is dat inventief gebruik gemaakt wordt van zeer uiteenlopende materialen, er wordt continue gezocht naar nieuwe bouwstenen en toepassingen, maar bovenal naar nieuwe opvattingen die hij deelt met de kijker. Daarbij ontstaan telkens nieuwe vragen en dilemma’s die hem blijven uitdagen om het project te continueren.

Dit proces is nu elf jaar gaande waardoor een specifieke identiteit van de stad zich heeft weten te ontwikkelen. De sporen van de tijd zijn zichtbaar geworden en medebepalend voor die identiteit.

Elk gebouw heeft zijn eigen ontstaansgeschiedenis. Soms is er sprake van vermenging of stapeling van deze geschiedenissen, bijvoorbeeld wanneer een al eerder gemaakt gebouw gerecycled wordt in een ander gebouw. Soms verloopt het proces razendsnel, dan weer tergend langzaam. De uitkomst is vooraf nooit zeker.
Met de keuze zich over te leveren aan zo’n tijdrovende ontwikkeling worstelt Sep zich tijdelijk los van de vluchtige wereld waarin wij leven. Dat is waarom architectuur hem bijzonder interesseert: ze maakt over een langere periode zichtbaar dat niets vast ligt in de alsmaar veranderende wereld. Architectuur toont waaraan de mens op dat moment behoefte heeft, maar tegelijk creëert ze zelf deze behoefte.

In Neurotopia laat Sep zien dat er alternatieven zijn voor de manier waarop de wereld is ingericht.
De veranderlijkheid van Neurotopia uit zich in het bieden van de mogelijkheid tot aankoop van een enkel gebouw uit de stad. Het gebouw wordt bij aankoop uit het kavel getild en als zelfstandige sculptuur krijgt het gebouw een sokkel op maat in de vorm van het kavel. Daarbij wordt een genummerd echtheidscertificaat geleverd in de vorm van een gezeefdrukte stadsplattegrond van Neurotopia .

Het vrijgekomen kavel in de stad biedt weer een nieuwe kans voor ontwikkeling.

 

 

Neurotopia website

Review Blikvanger 11 Juni 2015: Het zenuwstelsel van Erik Sep 

Review 8weekly

Review Trendbeheer

Kas Oosterhuis met Hyperbody in Neurotopia