Page has no image.

Start Date

Feb 04, 2012

End Date

Mar 17, 2012

Mount Lucifer in paradise - Solo Rob Scholte

Mount Lucifer in paradise

In het spraakgebruik is Lucifer één van de namen voor de duivel of ook wel de duivel voor zijn val.
In de Bijbel wordt de duivel nergens Lucifer genoemd.
Het woord Lucifer vloeit samen uit 2 afzonderlijke mythen: de joods-christelijke traditie met Lucifer als een gevallen engel en de klassieke mythe over de morgenster.
Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk lichtbrenger betekent.
In het beeldvocabulaire van Rob Scholte is Lucifer vooral een zwavelstokje.
Heel veel zwavelstokjes in alle kleuren van regenboog. Een gebergte van luciferhoutjes. Mount Lucifer!
In paradise!
Alle landen, vlaggen, personen, dieren, auto’s, vliegtuigen, schepen, merken, maatschappijen, gezindtes, politieke partijen, historie, winkels, restaurants, hotels, clubs, sport, hobby, spreekwoorden, kunst en ga zo maar door, komen voor in een kaleidoscopisch paradijs.
Als een diamant weerspiegelen de werken van Scholte de wereld zonder uitzondering.
Komt dat zien! 

Review Lost Painters