Florens Kool

Florens Kool

Florens kool, leeft en woon in Utrecht.

 

 

In mijn werk gebruik ik klassieke schildertechnieken en vaardigheden, zoals voor stofuitdrukking, kleur- en schaduwwerking, perspectief en illusionisme, om alledaagse decors en voorwerpen te verbeelden en in een onverwachts perspectief te plaatsen. Hierbij ben ik geïnteresseerd in een vorm van realisme waarbij hedendaagse alledaagse onderwerpen ondergebracht worden in uitgebalanceerde composities. Ik leg daarbij een sterke nadruk op de behandeling van de verf en hoe deze zich verhoudt tot het materiaal dat het uitdrukt.

 

Door het formaat en nauwgezetheid roept mijn werk een aandachtigheid bij de toeschouwer op. Door de precieze weergave van allerlei prozaïsche details komt de toeschouwer in aanraking met beelden die normaal gesproken in al hun banaliteit aan ons voorbij gaan. In een tijd waarin we herhaaldelijk geconfronteerd worden met snelle en sensationele impulsen en vaak op consumptie of vermaak gerichte indrukken, hoop ik met mijn werk ruimte te geven aan de minder sensationele aspecten van onze alledaagse omgeving. 

 

Zie hier de CV van Florens

Artworks

Share