As if

€0.00

2016

Plexiglass, photoprint

150 x 100 x 8 cm

Prijs op aanvraag

 

 

Het werk ‘As if’ is een op zichzelf staand, overgebleven werk uit een installatie. De volledige installatie bestond uit drie onderdelen: straatmeubilair dat hij heeft verzameld, zoals een Berlijnse prullenbak, weglantaarns, een boom en bouwstenen. Allemaal objecten uit de openbare ruimte die wij elke dag om ons heen zien. Deze objecten waren samengevoegd en bewerkt, waardoor de objecten allemaal dezelfde homogene structuur kregen en het van zijn functie ontdaan werd. Daarnaast was de sculptuur geheel wit gemaakt, als een blanco versie waarbij puur de vorm wordt geaccentueerd en in feite de objecten werden ontleed van functie naar vorm. Hiermee wilde hij uitsluitend de sculpturale kwaliteiten laten zien, en deze alledaagse objecten in een andere context plaatsen. Een slice van een straat, een samengesmolten stolling van een buitenruimte. Alsof je als ontwerper de mogelijkheid hebt om alles om je heen in een andere volgorde te plaatsten of te herstructureren. 

 

Voor het samenvoegen van het geheel maakte hij foto’s van de oppervlaktes van de objecten en deze foto’s zijn terug te zien in de plexiglas wandsculptuur. Hiermee vindt er een overgang plaats van oppervlaktes van het ene object naar het andere. Braam speelt hier met de verschillende structuren en de grove rauwe tekenen van de straat die op de objecten aanwezig waren en gebruikt dit om een tegenstelling te maken met de hoge glossy versie in het plexiglas sculptuur. Een verwijzing is terug te zien naar het werk van Donald Judd. 

 

De kunstpraktijk van Bram Braam kent veel in elkaar grijpende interesses. Eén ervan is zijn 
fascinatie voor een begrip geïntroduceerd door de Franse filosoof Jean Baudrillard: de hyperrealiteit. Boven-realiteit, letterlijk. Het is een wereld die is gemaakt als simulatie en verbetering van de natuurlijke werkelijkheid. De beelden in deze wereld kunnen verwijzen naar iets reëels. een technische wereld waar alles fijn is en waar nep niet meer te scheiden is van echt. Het werk As if  heeft betrekking op deze thematiek.

Share